讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

嫦娥最初是个癞蛤蟆_嫦娥是怎么完成癞蛤蟆到女神的转变的

来源:讲历史2017-12-04 11:10:31责编:夏天的耳朵人气:
字号:小号|大号
【内容导读】说到月宫仙人,就会想到身姿妙曼,花容月貌的嫦娥了吧。嫦娥在今天一直是公认的美人,但是谁能知道在最早的时候,嫦娥是被当做癞蛤蟆一样看待的,嫦娥为什么会是癞蛤蟆呢?…

shuōdàoyuègōngxiānrén,jiùhuìxiǎngdàoshēn姿miàomàn,huāróngyuèmàodechángéleba chángézàijīntiānzhíshìgōngrèndeměirén,dànshìshuínéngzhīdàozàizuìzǎodeshíhòu,chángéshìbèidāngzuòlàiyàngkàndàide,chángéwéishímehuìshìlàine?chángéshìzěnmewánchénglàidàoshéndezhuǎnbiànde?

<rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>嫦</rb><rt>cháng</rt><rb>娥</rb><rt>é</rt><rb>曾</rb><rt>céng</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>癞</rb><rt>lài</rt><rb>蛤</rb><rt>há</rt><rb>蟆</rb><rt>má</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt>!

shí,yuǎnshídàijǐnméiměichángédāngchénghángtiānyīngxióngkàn,shènzhìháishìwéideqièzéi dōnghànzhānghéngzài língxiàn shù:chángéshìhòu羿de,qièwángyàoxià,bēnyuèxiàngqiányǒuhuáng(dàideshī)chóuzhàn(zhǒngsuànmìngdefāngshì),zhànzhīwéi  ,shuízhīdàoleyuèliàngshàngquèbiànchénglechánchú(lài)!yǒurénrènwéi,píngshímeshuōrénrènwéilàichǒulòu?xiǎng,cóngjìnhuàlùndejiǎokàn,suīránzàiyuǎnshídài,lèishǔshén,shòudàoxiānmíndedǐngbài,dànxiānmínzhìjiāngxíng tóuxiǎoyǎndelàishìwéiměidecānzhàoba zàishuō,rénjìng jìngshéděngshēngdòngshìjìngéryuǎnzhīde jìng ,shìkǒnghài dezhǒngnàizhī suǒ,chēngyīnshěnměiguānyǒubiéérrènwéirénshìlàiwéiměishìzhànzhùjiǎode 

me,wéishímedàirényàoměibiànchénglàine?tuīxiǎnglái,dìnghányǒuqiǎnde yǒumínjiānchuánshuōyán,shòuwěipàiláidàorénjiāndehòu羿běnshìtiānshén,wánchéngrènhòuquèyīnshìzuìle,shìtiāntíngràngfǎnhuí zàizhèzhǒngqíngkuàngxià,hòu羿退tuìérqiú,jiùxiàngwángniángniángyàolezhīyào,juédìngchángézuòduìzhǎngshēnglǎodefánjiān 

<rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>嫦</rb><rt>cháng</rt><rb>娥</rb><rt>é</rt><rb>曾</rb><rt>céng</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>癞</rb><rt>lài</rt><rb>蛤</rb><rt>há</rt><rb>蟆</rb><rt>má</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt>!

piànláiyuánwǎngluò

 chángégàn,suǒjiùdānhángdòngle jiǎohuádezhānghéngzài língxiàn zhōngháichōngleduànhuà:   piānpiānguīmèi,jiāng西háng,féngtiānhuìmáng,jīngkǒng,hòuqiěchāng   guī tòuchūchángéshìshénxiān,bēnyuèzhīshì huíjiā  zhānghéngdezhè guī shìcóngzhànguóchūniánzuìzǎozǎichángébēnyuède guīcáng zhōngkǎozhèngde: chángé西wángzhīyàozhī,suíbēnyuèwéiyuèjīng  yīngle běnshìtónglínniǎo,nánlíntóufēi dehuà suǒ,便biànshìshénxiān,zàiwēinánshípāozhàngdānfēi,tóngyànghuìzāodàoqiǎn suǒ,zàiliùcháoqián,chángédexíngxiàngzhíshǔ deqièzéi ,rénmenjiāngshìwéichánchúháoguài 

ránér,yuèliàngshàngdechángéhěnkuàilái,zhújiànyǐnfánjiānwénrénsāodetóngqíng tángdàishīrénbáishǒuxiān jiǔwènyuè : báidǎoyàoqiūchūn,chángéshuílín ,gēnzheāitàn: zhēnzhuóchángéyàn,tiānhánnàijiǔqiū ,shāngyǐnjiēguòhuàchá: qīngénàilěng,yuèzhōngshuāngdòuchánjuān   tángcháowénrénjiēkāiwéichángéfānàndehòu,rénmenduìchángédetàijiànjiànshēnglebiànhuà 


  biéshìsuízhesòngdàiwénháodōngdeqiānjuéchàng míngyuèshíyǒu?jiǔwènqīngtiān zhītiānshànggōngquè,jīnshìnián chéngfēngguī,yòukǒngqiónglóu,gāochùshènghán nòngqīngyǐng,zàirénjiān zhuǎnzhū,,zhàomián yīngyǒuhèn,shìzhǎngxiàngbiéshíyuán?rényǒubēihuān,yuèyǒuyīnqíngyuánquē,shìnánquán dànyuànrénzhǎngjiǔ,qiāngòngchánjuān liúchuán,chángéjiùchèyóulàibiànchéngrénrénxiàndeshénle 

<rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>嫦</rb><rt>cháng</rt><rb>娥</rb><rt>é</rt><rb>曾</rb><rt>céng</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>癞</rb><rt>lài</rt><rb>蛤</rb><rt>há</rt><rb>蟆</rb><rt>má</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt>!

guò,ruòfānjiǎnchángéyóu hēi dào bái  yóulàidàoshéndeguòchéng,mányǒude yīnwéikànshàng,wǎngjīnláichángékāituōfānànderéndōudǒng,érqiěhěnshànzhǎnggǎo yǒuzuìtuīdìng :chángéhuìyuántūnzhīyàobēnyuèqiú,zhīyǒugǎnqíngchūxiànyánzhòngwēizhèzhǒngnéng shì,yuánzuìjiùdìngzàihòu羿shēnshàngle xiàng huáinán· běnjīngxùn  yǒuyáng míngdàixiǎoshuō yǒuxiàzhìchuán děngzhūduōmínjiānchuánshuōjiùyǎng xiǎosān  àidòuhěn jiāděngshǐpénfēnfēnkòudàohòu羿tóushàng,xiàndàideyǐngshìběnshàngdōushìànzhàozhètàochuàngzuòde zhèyànglái,háiyǒushuíqiǎnchángé?

shí,chángéyóulàibiànchéngshén,chángéběnshēndiǎnguānméiyǒu,wánquánshìyóuhòuréntàijuédìngde,dànzhèxiǎnshì tóngqíngruòzhě  tànsuǒyuèqiú jiùshìzhōnghuámíndedàomèngxiǎng 

 • 揭秘嫦娥奔月传说真相:丈夫儿子被杀后投水自尽

  导读:嫦娥是怎样奔月的呢?古书上有种种不同的说法。根据《淮南子》的记载,后羿到西王母那里求来了长生不死之药,嫦娥却偷吃了全部的长生不死药,奔逃到月亮上去了。嫦娥奔月以后,感到琼楼玉宇,高处不胜寒,于是详情>>

  2015-07-31 15:34:39
 • 嫦娥奔月相传,远古时候天上有十日同时出现,晒得庄稼枯死,民不聊生,一个名叫后羿的英雄,力大无穷,他同情受苦的百姓,登上昆仑山顶,运足神力,拉开神弓,一气射下九个多太阳,并严令最后一个太阳按时起落,为民详情>>

  2015-07-31 15:30:59
 • 嫦娥是谁:嫦娥,中国上古神话人物,上古时期三皇五帝之一帝喾(天帝帝俊)的女儿、大羿之妻,其美貌非凡。本称姮娥,因西汉时为避汉文帝刘恒的忌讳而改称嫦娥,又作常娥。又有称其姓纯狐,名嫄娥。神话中因偷食大羿详情>>

  2015-07-31 15:25:08
 • 探月三期试验器服务舱将拍摄嫦娥五号月球采样区

  中国探月与航天工程中心副主任裴照宇2日表示,11月1日,探月工程三期再入返回飞行试验器(简称“小飞”)返回器安全准确着陆,试验任务圆满成功。为最大限度发挥服务舱的能力,对嫦娥五号任务相关技术进行在轨试详情>>

  2015-07-31 15:19:00
 • 嫦娥奔月传说真相:丈夫儿子被杀后投水自尽

  关于嫦娥的这些美好传说,流传了数千年,然而,当今历史学家却将这个一直以来流传为佳话的美好传说打破,还原给世人一个真实的嫦娥与后羿的故事。据历史学家们发现,在中国的历史中,原本有两个叫“羿”的人,一个是详情>>

  2015-07-31 14:58:37
 • 岳飞有没有可能说“身为南宋子民”这样的话?

  当然不可能!!!稍微有一点历史常识的人都知道,宋朝分两个阶段,北宋和南宋,而岳飞在南宋时可谓是中兴之臣。有意思的是,最近听到了一个笑话,说是某电视剧里的岳飞竟然公开说:“我岳飞身为南宋子民详情>>

  2017-12-04 11:09:41
 • 天龙八部里是如何描写钟灵这一人物形象的?

  钟灵是以驯兽师兼通灵师的身份出现,一身青衫,笑靥如花,手中握着十来条尺许长小蛇。这些小蛇或青或花,头呈三角,均是毒蛇,还有那活暗器——闪电貂。钟灵天性活泼乐观,小有聪明,就连段详情>>

  2017-12-04 11:07:56
 • 武林外史中朱七七的好友兼追求者熊猫儿简介

  熊猫儿,古龙小说《武林外史》中的人物,爱慕朱七七。2000年拍的电视剧《武林外史》电视剧,由演员朱宏嘉饰演。角色介绍古龙小说《武林外史》中的人物(电视剧中由朱宏嘉饰)。首次登场是在《武林外史》第七章《详情>>

  2017-12-04 11:07:54
 • “四大才子”徐祯卿为什么被掉包成周文宾

  徐祯卿与唐寅、祝枝山、文征明齐名为“吴中四大才子”,但因为影视剧的关系,大众所熟知的“四大才子”有所出入,单单就是徐祯卿被掉了包,成为了周文宾,这其中有详情>>

  2017-12-04 11:07:52

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

友情链接:不卡电影  1080p电影下载  高清电影迅雷下载  免费高清电影网  高清影院  高清电影  迅雷电影下载  mp4电影  好看美剧  午夜电影网  好看电影网  高清电影  在线高清影院  老司机影院  126影院  4480青苹果影院  yy4410高清影院  天堂电影  影视帝国  飘花电影网最新电影  欧美最新电影  第一影视  bt电影天堂  黄色免费电影  日韩电影  南瓜电影  快播黄色  bt电影天堂  最新电影预告  520电影网  被窝电影网  手机电影下载